Revista de Cercetare în Ştiinţe ale Educaţiei

...promovand cercetarea in educaţie, propovăm o educaţie de calitate!

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Un aspect metodologic al predării vocabularului: unităţile frazeologice care conţin cuvântul „minte” / „mind”  în română şi engleză

Asist. univ. dr. Monica Oprescu,
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Universitatea de Vest Timişoara

03 decembrie 2008

Rezumat:
Lucrarea prezintă un aspect particular al vocabularului, referitor la unităţile frazeologice care conţin cuvântul „minte” / „mind” în română şi engleză.  Deoarece nu există echivalenţe totale între cele două limbi este necesar sa se folosească anumite tipuri de exerciţii pentru predarea acestora. Traducerea este un procedeu neindicat în acest caz, datorită nuanţelor de sens şi golurilor contrastive ce apar în română şi engleză.
Cuvinte cheie: frazeologie, unităţi frazeologice, limba română, limba engleză.

Abstract:
This paper presents a particular aspect of phraseology, referring to idioms that contain the word „minte” / „mind” in Romanian and English. As complete equivalence between the two languages does not exist, it is necessary to use certain types of exercises for teaching them. Translation is a technique which should not be used in this case, due to the semantic differences and the contrastive gaps which appear in Romanian and English.
Key words: phraseology, idioms, Romanian language, English language.

Sistemele frazeologice ale limbilor română şi engleză sunt foarte diferite şi de aceea este foarte interesant de realizat o analiză contrastivă a acestora. Există, de asemenea, şi un motiv metodologic în realizarea acestei cercetări, deoarece doar o cunoaştere bună a acestora poate duce la evitarea greşelilor care vin din tentaţia de a traduce aceste expresii mot-a-mot.
Principiul de bază după care ne vom conduce este cel sistematic (Evseev, 1978), ce presupune studierea comparativă a unor grupuri de expresii frazeologice în limba română ca limbă bază şi limba engleză ca limbă ţintă, pentru a avea o percepţie unitară a sistemului frazeologic. O analiză contrastivă în domeniul frazeologiei poate fi realizată fie pornind de la un concept comun care să reunească un număr de expresii frazeologice, fie de la un element lexical comun care să se regăsească în toate aceste expresii. Vom adopta a doua variantă, studiind unităţile frazeologice care conţin cuvântul „minte” / „mind” în română şi engleză. 
În sistemul complex al frazeologiei există diverse clasificări ale expresiilor, unităţilor, sintagmelor frazeologice sau idiomatice, clasificări care sunt necesare atunci când întreprindem o astfel de cercetare. Criteriul esenţial de clasificare a îmbinărilor de cuvinte care ne interesează ar fi următorul: în funcţie de structura lor morfosintactică există sintagme nominale şi sintagme verbale. O alta clasificare este următoarea: locuţiuni şi expresii, expresii idiomatice, formule şi clişee internaţionale şi alte unităţi frazeologice (Hristea, 1981). Vom folosi aşadar aceste două clasificări în interpretarea observaţiilor făcute.
Acestea sunt premizele teoretice pe care se axează cercetarea noastră. În ceea ce urmează vom prezenta lista unităţilor frazeologice în cele două limbi: română şi engleză.

Se desprind câteva observaţii esenţiale în urma studierii acestor expresii. Ne vom referi în primul rând la structura unităţilor frazeologice şi apoi la sensul acestora. Din punctul de vedere al formei vom folosi clasificarea în sintagme nominale şi sintagme verbale, întâlnind ambele tipuri în acest caz. Toate sunt expresii idiomatice, deoarece elementele componente şi-au pierdut sensul iniţial. Expresia are un sens nou, figurat, care nu reiese din sensul cuvintelor alcătuitoare, fiind evidentă desemantizarea termenilor constituenţi.
Sintagmele nominale sunt mai puţine comparativ cu cele verbale. Confruntând cele doua limbi observăm faptul ca în limba română avem mai multe sintagme nominale, locuţiuni adjectivale sau adverbiale ( cu minte, fără de minte, ieşit din minţi, întreg/zdravăn la minte, la mintea omului/ cocoşului ) decât în engleză, unde nu am găsit decât o singură asemenea sintagmă (out of one’s mind).  În ceea ce priveşte sensul, limba română este mai bogată, având mai multe sintagme de acest tip fără echivalent în limba engleză, expresia englezească având însă sinonime în limba română.
Al doilea tip de sintagme sunt cele verbale, mai numeroase în ambele limbi. Există câteva care au sens asemănător, dar destul de puţine: a-şi ieşi din minţi sinonimă cu to lose one’s mind şi to be out of one’s mind; a fi în toate minţile sinonimă cu to have a good / great mind; a fi dus cu mintea sinonimă cu to be on one’s mind şi a avea pe cineva / ceva în minte sinonimă cu to have half a mind to.  Există apoi o serie destul de mare de expresii care nu au un echivalent ce conţine cuvântul „minte” / „mind” în cealaltă limbă. Cele româneşti sunt următoarele: a învăţa pe cineva minte, a-şi frământa mintea, a-şi aduna minţile, a-i sta mintea în loc, a-i trece / da / trăsni ceva prin minte, a-i veni minţile acasă, a-şi pune mintea cu cineva, a-i lua / suci / fura minţile, a scoate pe cineva din minţi, a ajunge / cădea în mintea copiilor. Unităţile frazeologice englezeşti care nu au sinonime în română sunt: to change one’s mind, to call to mind, to mind one’s own business, to be of one mind, to be of two minds, to bear / keep in mind, to make up one’s mind, to set one’s mind on, to give one’s mind to. Se observă că, în această direcţie, cele două limbi sunt la fel de bogate, ambele având un număr mare de expresii, acestea fiind însă diferite pentru cele două limbi.
Pentru a evita asocierile greşite ce se pot face între cele două limbi există câteva tipuri de exerciţii specifice ce pot fi utilizate în acest scop în predarea limbii engleze. Primul pas în acest sens îl constituie asocierea sintagmelor frazeologice cu definiţiile lor, pentru a evita traducerea ce nu este recomandată în aceste cazuri tocmai datorită diferenţelor semantice. Aceasta este neindicată în special pentru că există foarte puţine situaţii în care aceste sintagme din limba engleză au echivalente în limba română.

Activitatea 2
Fill in the missing words:

to …….….. one’s mind                            
to …………….to mind
to ……………..in mind
to …………one’s mind on
to ………….one’s mind to
to …………. one s mind
to ………….ones own business
to …………..one’s mind
to ………... on one’s mind

Activitatea 3

Use the phrases you have completed in sentences of your own.

Concluzii:
Putem astfel vorbi de goluri lexicale contrastive (Ciosescu, 1983) care sunt evidente în urma studiului expresiilor idiomatice care conţin cuvântul „minte” / „mind” în cele două limbi. Există anumite tipuri de exerciţii ce pot fii utilizate în predarea limbii engleze pentru a evita asocierile, traducerile greşite. Sunt necesare întâi activităţi de identificare a sensului, de fixare a formei şi apoi activităţi de utilizare a expresiilor în propoziţii, pentru fixarea lor şi pentru a verifica dacă aceste sintagme au fost înţelese şi însuşite corect, lucru care se poate face doar prin utilizarea lor în propoziţii (Harmer, 2004). Este necesar să fim conştienţi de aceste fenomene, deoarece astfel putem evita greşelile ce apar în învăţarea unei limbi străine, implicaţiile fiind aşadar şi de ordin metodologic.

Bibliografie:

•    Ciosescu, R., Structura semantica a verbelor care exprimă acţiuni realizate cu părţi ale corpului uman în limbile engleză şi română în Studii de analiză contrastivă a limbilor engleză şi română, volum coordonat de Hortensia Pârlog şi Mariana Popa, Tipografia Universităţii din Timişoara, Timişoara, 1983
•    Evseev, I., Principiul structural – semantic în studierea confruntativă a idiomaticii limbilor, în Analele Universităţii din Timişoara, Ştiinţe Filologice, 1978
•    Harmer, J. 2004. The Practice of English Language Teaching. London: Longman.
•    Hristea, Th., Sinteze de limba română, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981.

Citare:
Oprescu Monica, (2008). (03. dec.).  Un aspect metodologic al predării vocabularului: unităţile frazeologice care conţin cuvântul „minte” / „mind”  în română şi engleză, apărut în Revista de Cercetare în Ştiinţele Educaţiei. Timisoara. disponibil la: http://www.rcsedu.info

 

Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home3/rcsedui/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99
U. V. T. Timisoara    D.P.P.D. Timisoara 

Cele mai citite articole:


Warning: Creating default object from empty value in /home3/rcsedui/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home3/rcsedui/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home3/rcsedui/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home3/rcsedui/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home3/rcsedui/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79
«  July 2024  »
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031