Revista de Cercetare în Ştiinţe ale Educaţiei

...promovand cercetarea in educaţie, propovăm o educaţie de calitate!

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

CiCe - Children’s Identity and Citizenship in Europe


Lector univ. dr. Monica Oprescu
Universitatea de Vest din Timişoara
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
23 decembrie 2012


Rezumat
Acest articol este o prezentare a rețelei de cercetare CiCe, Children’s Identity and Citizenship in Europe, ce a luat naștere în anul 1998, activitate ce s-a concretizat în organizarea de conferințe, grupuri și centre de cercetare, publicarea de diverse materiale (volumele conferințelor, ghiduri, cărți) și va continua până în 2014, propunându-și obiective mai ambițioase, ca realizarea unei baze de date pe tematica cetățeniei și identității și realizarea unui Centru de Excelență. Scopul proiectului este acela de a promova integrarea socială, comunicarea interculturală, toleranţa şi înţelegerea.
Cuvinte cheie: identitate, cetăţenie, educaţie.

Abstract
This article is a presentation of the research network CiCe, Children’s Identity and Citizenship in Europe, that was initiated in 1998, activity that was concretised in organising conferences, working groups and research centers, publication of diverse materials (conference proceedings, guidelines, books) and will continue till 2014, having more ambitious objectives, such as the set up of a data baseon the topics of citizenship and identity and a Centre of Excellence. The aim of the project, regarding education and the social aspects, is that of promoting social integration, intercultural communication, tolerance and understanding.
Key words: identity, citizenship, education.

Children’s Identity and Citizenship in Europe (CiCe) este o reţea de cercetare academică de tip Erasmus ce aparţine Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii al Comisiei Europene. Reţeaua cuprinde aproximativ 100 de instituţii de cercetare din 30 de ţări, toţi cercetătorii fiind interesaţi de modul în care copiii şi tinerii învaţă despre cetăţenie în context european și cum îşi construiesc identitatea. Aspectele abordate sunt legate de latura educaţională, cea socială şi cea economică.
Această structură funcţionează din 1998 şi implică cercetători și profesori din domenii ca pedagogie, psihologie, sociologie, istorie, filozofie. Scopul final al proiectului este acela de a-i educa pe cei ce au profesii cu o importantă contribuţie în formarea și educația tinerilor şi copiilor – cadre didactice, asistenţi sociali, pedagogi.
Viziunea promovată nu este una singulară, scopul rețelei fiind acela de a promova integrarea socială, de a lupta împotriva rasismului şi xenofobiei, de a dezvolta atitudini şi competenţe de comunicare interculturală, toleranţă şi înţelegere.
Direcțiile rețelei se dezvoltă înspre cercetare și formare:
 1. cercetarea identității și cetățeniei copiilor și tinerilor printr-o abordare inter- și pluridisciplinară, din perspectiva psihologiei, pedagogiei, sociologiei, filozofiei, științelor politice, studiilor culturale, concretizându-se în publicare de materiale (ghiduri, publicații ale conferențelor, cărți) și cu accent pe diseminarea rezultatelor obținute.
 2. educația și trainingul categoriilor implicate în formarea cadrelor didactice și a cadrelor didactice (educatori, institutori, profesori, asistenți sociali, pedagogi), înțelegând rolul important al acestora în educație.
Obiectivele declarate ale rețelei de cercetare CiCe în actuala etapă sunt următoarele:
 1. continuarea dezvoltării resurselor disponibile pe internet pentru educarea identității și cetățeniei;
 2. asigurarea legăturilor cu rețelele Comenius și Gruntvig pentru a promova educarea cetățeniei și identității;
 3. colaborarea cu ONG-uri pentru dezvoltarea drepturilor europene, educarea formatorilor și includerea minorităților din perspectiva identităților europene;
 4. consiliere pentru includerea dimensiunilor identității și cetățeniei în cursurile universităților;
 5. dezvoltarea activităților pentru promovarea cercetării identității și cetățeniei (www.cice.co.uk).
Structură
Coordonarea rețelei este realizată de London Metropolitan University din Marea Britanie. Organizarea este democratică, cu un președinte ales și un comitet executiv care cooperează și cu asociația CiCe (CiCeA). Coordonatorul rețelei pentru fază actuală a proiectului este Peter Cunningham de la London Metropolitan University, Marea Britanie. Țările implicate sunt următoarele: Marea Britanie, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, Danemarca, Germania, Estonia, Grecia, Spania, Franța, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Olanda, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Finlanda, Turcia, Suedia, Islanda, Norvegia, Croația, Macedonia. România este reprezentată în cadrul rețelei de trei universități: Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea din Oradea și Universitatea Vasile Goldiș din Arad.
Există câte un coordonator național în fiecare țară, iar fiecare instituție are un coordonator instituțional. Coordonatorul național pentru România este Magda Danciu, profesor la Universitatea din Oradea, iar pentru Universitatea de Vest din Timișoara coordonarea este realizată de Monica Oprescu. Pentru fiecare domeniu al activității noastre există câte un grup de lucru la care pot participa membrii rețelei de cercetare, după o selecție a Comitetului executiv pe baza expertizei pentru o anumită temă de cercetare, fiecare grup incluzând membrii din diversele instituții participante în rețea (detalii se regăsesc pe www.cice.co.uk).

Istoric
Rețeaua a apărut în anul 1998, ca urmare a formării unui grup ce a organizat prima conferință la Londra în mai 1999. Următoarele conferințe au fost ținute la Atena, Brugges și Budapesta. Au fost stabilite liniile de cercetare ale proiectului, urmărind cercetarea tematicii identității și cetățeniei tinerilor în Europa, precum și diseminarea rezultatelor și punerea lor în practică, și au fost publicate volumele conferințelor cu rezultatele reușitelor.
CiCe2 a fost perioada cuprinsă între 2002-2005, cu conferințe la Braga, Krakow și Ljubljana. A fost dezvoltat un program intensiv de cercetare în colaborare cu partenerii, ceea ce a dus la apariția câtorva serii de ghiduri:
Braga - 1. Teaching Controversial Issues: a European Perspective; 2. Active Learning and Citizenship Education in Europe; 3. Majorities, Minorities and Democracy;
Krakow - 4. Identity in Multicultural and Multilingual Contexts; 5. Developing practice-based research for cooperation and cooperativelearning; 6. Equal Opportunities at School: Mission Impossible?;
Ljubliana - 7. Citizenship Education and the Inclusion of Vulnerable Young People?; 8. Aesthetics make sense! Guidelines for aesthetics and arts in citizenship education; 9. Guidelines on Citizenship Education for Sustainable Development. (available on www.cice.co.uk).
În 2005 a început a treia fază a activităților, CiCe3 care a durat până în septembrie 2008. Conferințele acestei perioada au fost ținute în Riga, Montpellier și Istanbul. Și această fază a fost productivă, culminând cu o serie de publicații: Citizenship Education: Europe and the World, conference proceedings, 2006, Citizenship Education in Society, conference proceedings 2007, Reflecting on Identities: Research, Practice and Innovation, conference proceedings, 2008, (www.cice.co.uk).
CiCe4 durează din octombrie 2008 până în 2010, această nouă fază având un program de dezvoltare ambițios, ce cuprindea o serie de conferințe, precum și publicarea de diferite materiale. Menționăm aici ultimele publicații ale conferințelor, disponibile pe site, la fel ca și cele anterioare: Suedia, 2009 – Human Rights and Citizenship Education, Spania, 2010, Lifelong Learning and Active Citizenship, Irlanda, 2011, Europeʼs Future: Citizenship in a Changing World.

Faza actuală, CiCe5
CiCe 5 (2011-2014) își propune ca obiective principale crearea unei baze de date a cetățeniei și identității și dezvoltarea unui Centru de Excelență pentru cercetare al identității și cetățeniei, dar și să abordeze probleme curente ale educației profesionale pentru formatorii, cei care educă tinerii, pentru a ajuta dezvoltarea identității într-un context European și a contribui la dezvoltarea globală.
Pentru următorii ani rețeaua își propune să se dezvolte pe trei dimensiuni. Aceste programe vor fi puse în practică de membrii care vor lucra în grupuri pentru a concepe materiale ce vor fi adăugate bazei noastre de date: dimensiunea 1: crearea unei baze de date a cetățeniei și identității; dimensiunea 2: înființarea Centrului European de excelență pentru cercetare a identității și cetățeniei; dimensiunea 3: Inovații în educația pentru cetățenie și identitate (cu teme ce se vor schimba pe parcursul celor trei ani ai proiectului).
Actualele teme ale acestei dimensiuni sunt:
 • Tema A: Educația pentru cetățenie democratică, identitate și o societate sustenabilă.
 • Tema B: Inovații în educarea cetățeniei inter-generații.
 • Tema C: Artele și media. Cetățenie și educație în societate.
 • Tema D: Inovații în educarea cetățeniei și identității. Rezolvarea de conflicte.
Vor fi publicate patru sau cinci ghiduri în fiecare an, precum și un volum al conferinței anuale, ca cele menționate anterior. De asemenea, prezentările de la conferințe formează o bază de date impresionantă în continuă creștere, de peste 700 de articole cu referire la identitatea și cetățenia copiilor în Europa. Această bază de date poate fi găsită pe site-ul CICE (www.cice.co.uk). Pe parcursul celor zece ani au fost publicate 10 volume ale conferințelor, peste 30 de ghiduri, 64 reviste newsletter și o serie de cărți în asociere cu Trentham Press: Children's Understanding in the New Europe (Nasmann, Ross, 2002), A Young People's Understanding of Economic Issues in Europe (Hutchings, Fukop, Van den Dries, 2002), Political Learning and Citizenship in Europe (Roland-Levy, Ross, 2003), Social Learning, Inclusiveness and Exclusiveness in Europe (Krzywosz-Rynkiewicz, Ross, 2004), Emerging Identities among Young Children: European Issues (Papoulia-Tzeleoi, Hegstrup, Ross,  2005), Growing Up in Europe Today (Fulop, Ross, 2005), History Teaching, Identities and Citizenship (Cajani, 2007),  A European Education (Ross, 2008).

Asociația CICEA
Mai mulți membri ai rețelei de cercetare au format o asociație independentă, o asociație academic europeană cu membrii individuali și instituționali. Tematica abordată este legată tot de cetățenie și identitate, asociația fiind o extensie a rețelei de cercetare CiCe. Julie Spinthourakis, de la Universitatea din Patras, Grecia, este președinta acestei asociații din 2010.
Asociația acordă anual mici granturi de cercetare membrilor săi, un premiu, de asemenea anual, pentru cea mai bună publicație și posibilitatea de a folosi centrele de cercetare pe care le oferă universitățile membre ale asociației (www.cicea.eu).
Revista asociației, Citizenship Teaching and Learning apare atât ca volum, cât și online (http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Journal,id=193/), fiind indexată în Political Science Complete, Australian Education Index, British Education Index. Tematica abordată este aceeași cu cea a rețelei de cercetare CiCe, explorînd problematica responsabilității morale și sociale, abordând cercetarea identității și cetățeniei.

Bibliografie selectivă:
1. www.cice.co.uk
2. Nasman, E. & Ross, A. 2002.Children's Understanding in the New Europe. Stoke on Trent, Uk and Sterling USA: Trentham Books.
3. Hutchings, M., Fukop, M., Van den Dries. 2002. A Young People's Understanding of Economic Issues in Europe. Stoke on Trent, Uk and Sterling USA: Trentham Books.
4. Roland-Levy, C. & Ross, A. 2003. Political Learning and Citizenship in Europe. Stoke on Trent, Uk and Sterling USA: Trentham Books .
5. Krzywosz-Rynkiewicz, B. & Ross, A. 2004. Social Learning, Inclusiveness and Exclusiveness in Europe. Stoke on Trent, Uk and Sterling USA: Trentham Books.
6. Papoulia-Tzeleoi, P., Hegstrup, S. & Ross, A. 2005. Emerging Identities among Young Children: European Issues. Stoke on Trent, Uk and Sterling USA: Trentham Books.
7. Fulop, M. & Ross, A. 2005. Growing Up in Europe Today Stoke on Trent, Uk and Sterling USA: Trentham Books .
8. Cajani, L. 2007. History Teaching, Identities and Citizenship. Stoke on Trent, Uk and Sterling USA: Trentham Books.
9.  Ross, A. 2008. A European Education. Stoke on Trent, Uk and Sterling USA: Trentham Books .
10. www.cicea.eu
11. http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Journal,id=193/
Citare:
Oprescu. Monica. (2012). (23.dec.). CiCe - Children’s Identity and Citizenship in Europe. apărut în Revista de Cercetare în Ştiinţele Educaţiei. Timisoara. disponibil la: http://www.rcsedu.info
 

Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home3/rcsedui/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99
U. V. T. Timisoara    D.P.P.D. Timisoara 

Cele mai citite articole:


Warning: Creating default object from empty value in /home3/rcsedui/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home3/rcsedui/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home3/rcsedui/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home3/rcsedui/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home3/rcsedui/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79
«  December 2023  »
MTWTFSS
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031